New Jersey là một vùng đất nổi tiếng của nước Mỹ về cấu trúc cờ bạc trực tuyến ngoài các trò Casino. Kể từ khi đánh bài trực tuyến được chấp nhận ở New Jersey. Đã có sự thay đổi lớn rõ ràng trong tiểu bang này. Garden State đã công nhận các sòng bạc iGaming.